ACASA  »  Familia ta  »  Relatia de cuplu  »  Divortul cu copii minori prin notariat

Categorii

 

SFATUL

 

Divortul cu copii minori prin notariat

Autor: Irina Mateescu 2012-10-12
Pentru cuplurile care se despart de comun acord exista in Romania varianta desfacerii casatoriei la notar. 
Divortul la notar este o alternativa si pentru parintii cu copii minori, mai ales daca vrei sa ocolesti tribunalele  pentru binele tau, al sotului/sotiei si mai ales al copiilor.
 
Durata divortului prin notariat este de 30 de zile (termen de reflectie acordat sotilor, pentru a se hotara asupra divortului). In timpul celor 30 de zile are loc ancheta psiho-sociala la domiciliul minorului, condusa de Autoritatea Tutelara. Daca la expirarea perioadei sotii staruiesc in cererea de divort, actele sunt eliberate in aceeasi zi.
 
Notarul public este abilitat, in baza articolului 375 din noul Cod civil, sa constate desfacerea casatoriei prin acord a sotilor si sa le elibereze certificatul de divort, indiferent daca au sau nu copii minori nascuti din casatorie, din afara acesteia sau adoptati.
 
Cele 4 acte necesare in cazul divortului cu copii minori, la notar, sunt:
1.certificatul de casatorie (original si copie legalizata)
2.certificatele de nastere ale sotilor (originalele si cate copie legalizata)
3.certificatul de nastere al copilului minor rezultat din casatorie (original si copie legalizata)
4.cartile de identitate ale sotilor.
 
Costul divortului prin notarul public in cazul casatoriilor din care au rezultat copii minori este in jur de 980 ron si cuprinde:
•onorariul notarului - aproximativ 870 ron
•taxa obligatorie catre registrul national de evidenta a persoanelor - aproximativ 50 ron. 
•taxa suplimentara pentru Conventia pe care sotii o incheie si in care specifica numele parintilor si copiilor dupa desfacerea casatoriei, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei copilului minor si alte aspecte de acest fel - aproximativ 60 ron.

In cazul cuplurilor fara copii, costul divortului la notar este de aproximativ 750 ron si include onarariul notarului public, taxa obligatorie catre registrul national de evidenta a populatiei si taxa pentru conventia incheiata intre soti in ceea ce priveste impartirea bunurilor.
 
Puteti descarca modelele de conventie incheiata intre soti in cadrul divortului cu copil minor la notar (model 1; model 2) si cele ale Raportelor de ancheta sociala (model 1; model 2).
 
Conditiile divortului la notar
Atunci cand exista copii minori, sotii pot divorta la notar doar daca convin asupra urmatoarelor aspecte:
•numele de familie pe care sa il poarte fiecare dupa divort;
•exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti;
•stabilirea locuintei copiiului minor dupa divort (potrivit art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar  la unul dintre parinti);
•modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copiii minori;
•stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor mentionate mai sus, notarul public va autentifica conventia sotilor, care va fi mentionata in certificatul de divort.

De asemenea, din raportul de ancheta sociala trebuie sa rezulte ca acordul sotilor privind exercitarea in comun a autoritatii parintesti sau cel privind stabilirea locuintei copiilor este in interesul copilului. Daca din raportul de ancheta sociala rezulta contrariul, notarul public va emite dispozitie de respingere a cererii de divort si va indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata pentru solutionarea divortului.
Conditiile de mai sus trebuie sa fie indeplinite cumulativ.
 
Cum se desfasoara divortul cand exista copii minori (procedura):
1. Sotii depun impreuna cererea de divort la notarul public. Ca exceptie, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura speciala autentica. 
2. Dupa ce notarul constata ca a fost legal investit, acorda un termen de reflectie de 30 de zile si solicita indeplinirea formalitatilor necesare in legatura cu minorul, respectiv efectuarea anchetei psiho-sociale si audierea minorului in conditiile art. 264 noul Cod civil, conform caruia:
 1. In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei.
 2. Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere si a primi orice informatie, potrivit cu varsta sa, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea aceasta, daca este respectata, precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il priveste.
 3. Orice copil poate cere sa fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) si (2). Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata.
 4. Opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.
 5. Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta copilului, in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant in caz de conflict de interese raman aplicabile."
In plus, la audiere, minorul:
 • va fi insotit de ambii parinti;
 • va fi audiat in prezenta ambilor parinti;
 • semneaza alaturi de parintii sai declaratia consemnata de notarul public.
Termenul de reflectie de 30 de zile acordat parintilor se calculeaza conform Codului de procedura civila.
 
3. Sotii se prezinta personal la notarul public la expirarea termenului de 30 de zile. Daca sotii staruie in cererea de divort si indeplinesc si celelalte conditii aratate mai sus, notarul public emite certificatul de divort fara sa faca mentiune in acesta de culpa vreunuia dintre soti.
4. Daca pana la termenul fixat nu i s-a comunicat biroului notarial raportul de ancheta psihosociala si, din motive intemeiate, nu s-a putut audia minorul, sotii pot solicita acordarea unuia sau mai multor termene pentru indeplinirea celor doua conditii. In consecinta, incheierile prin care se acorda un alt termen pot fi motivate doar prin lipsa anchetei psihosociale si/sau imposibilitatea audierii minorului.
Procedurile care se vor indeplini in cadrul divortului cu minori se vor desfasura in prezenta ambilor soti.

Despre obligatia de intretinere si conditiile in care poate fi modificata
Dupa stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale copilului si desfacerea casatoriei prin emiterea certificatului de divort, notarul public poate, in baza acordului fostilor soti-parinti ai minorului, sa modifice cuantumul obligatiei de intretinere care a fost stabilita initial.
Criteriile de stabilire a pensiei de intretinere sunt reglementate de textele de lege relevante din art. 529–533 din noul Cod civil, respectiv:
 • cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la 1/4 din venitul sau lunar net pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii si 1/2 pentru 3 sau mai multi copii;
 • cuantumul intretinerii datorate copiilor, impreuna cu intretinerea datorata altor persoane, potrivit legii, nu poate depasi jumatate din venitul net lunar al celui obligat;
 • obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala;
 • daca obligatia de intretinere nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani;
 • pensia de intretinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau intr-o cota procentuala din venitul net lunar al celui care datoreaza intretinere;
 • daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei;
 • pensia de intretinere se plateste in rate periodice, la termenele convenite de parti.
Modificarea conventiei initiale privind modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si copil si stabilirea contributiei la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale minorului se poate face printr-o conventie autentica, cu respectarea conditiilor cerute pentru prima conventie. Astfel, va trebuie intocmit un nou raport de ancheta psiho-sociala, notarul va audia din nou minorul si va constata acordul parintilor.
 
Numai primul birou notarial sesizat care a emis certificatul de divort are, in procedura divortului cu copii minori, competenta de solutionare a cererilor incidente divortului solutionate prin acord, odata cu pronuntarea divortului.

Notarul public competent sa instrumenteze conventia prin care se modifica acordul parintilor este cel care a autentificat conventia initiala si a eliberat certificatul de divort.
 
 
 
 
 

Documente