ACASA  »  Familia ta  »  Relatia de cuplu  »  Contractul prenuptial - cum se aplica

Categorii

 

SFATUL

 

Contractul prenuptial - cum se aplica

Autor: Av. Marius Vicentiu Coltuc 2011-11-15
Cum se aplica contractul prenuptial in Noul Cod Civil
 
 
Conventia matrimoniala, care in limbajul obisnuit ar fi “contractul prenuptial”, este prevazuta de noul Cod civil si reprezinta, practic, modalitatea prin care partile isi separa bunurile. Un contract prenuptial este un document legal care se incheie intre cei doi soti inainte de oficializarea casatorie. Clauzele incluse intr-un astfel de contract pot varia de la un caz la altul, dar, in general, acestea stipuleaza modul in care vor fi impartite bunurile in cazul unui eventual divort. 
 
In realitate, acest contract reprezinta o masura de precautie pentru care veti fi recunoscatori in situatia unui divort. Cifrele cu privire la rata divorturilor sunt alarmante: aproximativ 50% din cuplurile casatorite ajung la un divort si, cand se pune problema impartirii bunurilor, deseori se pleaca de la premisa ca acestea vor fi impartite in cote egale de ½. Acest procent nu este intotdeauna unul corect, mai ales in situatia in care unul dintre parteneri a avut o contributie financiara mult mai insemnata decat celalalt la dobandirea bunurilor.
 
De asemenea, puteti privi aceasta masura ca fiind una de protectie nu doar pentru dumneavoastra, cat si/ sau mai ales pentru cei care depind de dumneavoastra, ca de exemplu parintii sau copiii dintr-o casnicie
anterioara (cu privire la copiii rezultati din prezenta casatorie, contractul trebuie sa contina in mod obligatoriu clauze referitoare la viitorul financiar al acestora).
 
Valabilitatea, recunoasterea si punerea in executare a acestor contracte depinde de mai multi factori, cum ar fi:  
  • Ambele parti ale contractului trebuie sa fi fost consiliate legal inainte de semnarea acestuia;
  • Clauzele contractuale trebuie sa contina dispozitii cu privire la bunurile viitoare ale copiilor rezultati din casatorie; 
  • Continutul contractului nu poate fi unul evident injust pentru una din parti;
  • Situatia financiara (listarea bunurilor INCLUSIV) trebuie prezentata de ambii parteneri, in intregime, anterior incheierii contractului.
Contractul prenuptial trebuie sa fi fost semnat cu cel putin 20 de zile inainte de incheierea casatoriei.
Mai mult, fiind un act civil liber consimtit de cei doi viitori soti, conventia poate include bunurile avute de fiecare inaintea casatoriei, care in actualul cod nu pot face obiectul partajului judiciar.

In lipsa acestei “conventii matrimoniale” se aplica actualele prevederi, conform carora in caz de divort bunurile se impart in mod egal intre cei doi soti.
 
Contractul prenuptial nu se suprapune identic peste reglementarea conventiei matrimoniale.
 
Noul Cod civil prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale:
  1. regimul comunitatii legale;
  2. regimul separatiei de bunuri;
  3. regimul comunitatii conventionale.
 
Alegerea unui alt regim juridic decat cel al comunitatii legale (care era singurul permis de lege pana la intrarea in vigoare a noului Cod civil), se face prin incheierea unei conventii matrimoniale: practic partile trec de la regimul comunitatii legale la regimul comunitatii conventionale de bunuri sau se stabilesc sa aleaga regimul separatiei de bunuri.
 
Conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului.
 
Se poate incheia inainte de casatorie (si atunci va produce efecte numai de la data incheierii casatoriei); in timpul casatoriei (si atunci va produce efecte de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei).
 
Obiectul conventiei matrimoniale il constituie regimul matrimonial pe care sotii il aleg ca alternativa la regimul matrimonial legal.
Conventia matrimoniala se supune dispozitiilor legale privind regimul matrimonial ales, cu exceptia cazurilor speciale prevazute de lege; in caz contrar, conventia devine nula in mod absolut. Prin conventie matrimoniala nu pot fi incalcate regulile imperative comune tuturor regimurilor matrimoniale. Nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti sau transmiterii mostenirii legale.
 
Clauza de preciput este dreptul de a lua unul sau mai multe bunuri comune inainte de partaj.
Prin conventie matrimoniala se poate conveni ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie (drept de proprietate asupra unui bun nedivizat in cota parte) sau in coproprietate. Poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei. Nu este supusa raportului donatiilor (obligatie pe care o au descendentii si sotul supravietuitor de a aduce la masa succesorala bunurile primite ca donatie de la defunct), ci numai reductiunii liberalitatilor (restrangere prin hotarare judecatoreasca a deciziei unei persoane decedate de a-si dona bunurile daca prin aceasta s-a afectat rezerva succesorala a anumitor mostenitori).
 
Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea conventiei matrimoniale, bunurile ce fac obiectul clauzei. Devine inaplicabila atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor, cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotului dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni. Executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent.
Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale.
 
Dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul casatoriei (de la ofiterul de stare civila), notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conventiei catre: 
-Serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru a se face mentiune pe actul de casatorie; 
-Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale; 
-celelalte registre de publicitate – tinand seama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege (in toate aceste cazuri, neindeplinirea formalitatilor de publicitate speciale neputand fi acoperita prin inscrierea facuta in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale); aceste dispozitii nu exclud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate.
 
Orice persoana poate cerceta Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale si poate solicita, in conditiile legii, eliberarea de extrase de certificate, fara a fi obligata sa justifice vreun interes.
 
Conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre soti, decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate mentionale sau daca tertii au cunoscut-o pe alta cale. Aceasta inseamna ca, daca exista un act secret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor decat daca se face dovada ca tertul a stiut continutul acestui act pentru care nu s-au indeplinit formalitatile de publicitate. Conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu oricare dintre soti inainte de incheierea casatoriei.
 
Conventia matrimoniala poate fi modificata inainte de incheierea casatoriei, in aceleasi conditii cerute pentru incheierea ei. Dispozitiile privind publicitatea si respectiv inopozabilitatea conventiei matrimoniale sunt aplicabile.
 
Minorul care a implinit varsta de 16 ani si pentru motive temeinice, avand avizul medical si acordul ocrotitorului legal, se poate casatori, poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal si cu autorizarea instantei de tutela. In lipsa incuviintarii sau a autorizarii, conventia incheiata de minor poate fi anulata in conditiile prevazute de lege. Actiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei.
 
In cazul in care conventia matrimoniala este nula sau anulata, intre soti se aplica regimul comunitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna-credinta.
 
 
Av. Coltuc Marius Vicentiu
Fondator Casa de avocatura Coltuc
e-mail: avocat@coltuc.ro; website: www.coltuc.ro

Foto:  Vitaleandassociates.com